webcornice/asure template
23 خرداد
چگونه با دیگران رقابت کنیم؟ رقابت حقیقت زندگی است و به هر طرف که نگاه کنید اثر آن را می‌بینید، بین ورزشکاران، هنگام کسب و کار، در مکان‌های تحصیلی و مسائل سیاسی و....ما دائم با یکدیگر در حال رقابت هستیم. رقابت ذاتی است و به اندازه تاریخ هستی موجودات زنده قدمت دارد
رقابت حقیقت زندگی است و به هر طرف که نگاه کنید اثر آن را می‌بینید، بین ورزشکاران، هنگام کسب و کار، در مکان‌های تحصیلی و مسائل سیاسی و....ما دائم با یکدیگر در حال رقابت هستیم. رقابت ذاتی است و به اندازه تاریخ هستی موجودات زنده قدمت دارد. رقابت نقطه مقابل همکاری است و زمانی رخ می دهد که دو نفر یا دو گروه به دنبال هدفی هستند که نمی توانند یا نمی خواهند در آن با یکدیگر شریک باشند و برای رسیدن به آن با یکدیگر رقابت می کنند، حیوانات صرفا برای به دست آوردن غذا و جفت و نیازهای حیاتی شان با یکدیگر رقابت می کنند، اما انسان ها بعد از این که نیازهای ضروری شان برطرف شد برسر کسب احترام، ثروت و شهرت با یکدیگر رقابت می کنند. رقابت می تواند به ما انگیزه حرکت داده و در مسیر رشد و تعالی قرار دهد و شهامت خطر کردن برای رسیدن به اهداف را در ما قوت بخشد. در حقیقت رقابت باعث می شود زندگی افراد یک جامعه رو به پیشرفت باشد. مانند رقابت بازار برای داشتن مشتری بیشتر که موجب بالا رفتن کیفیت کالاها و خدمات می شود. اما رقابت همان طور که باعث پیشرفت می شود می تواند اثرات مخربی نیز داشته باشد. متاسفانه اکثر ما نسبت به رقابت هایمان احساس خوبی نداریم. افکار رقابتی بندرت خوب هستند. آنها معمولا افراطی و اغلب نگران کننده اند. طبیعت خود رقابت، آرامش دهنده نیست و معمولا رفتارهای رقابتی ما نشان دهنده خواست ما از زندگی و احساس مان نسبت به خودمان است. ما می توانیم با هرکسی چه غریبه چه دوست یا حتی اعضای خانواده خود رقابت کنیم. گاهی اوقات این احساس رقابت به سمت رفتارهای مخرب پیش می رود و ممکن است طی آن به خود یا دیگران صدمه بزنیم. مانند موارد زیر: بدجنسی فرد نمی تواند موفقیت دیگری را تحمل کند و اگر از او تعریف شود، دنبال راه های تخریب او می گردد تا احساس خود را آرامش بخشد. شایعه سازی وقتی نمی تواند به موقعیتی که خواهانش است، برسد، سعی می کند با شایعه سازی شخصیت فردی را که دارای آن موقعیت است، خدشه دار کند. خودانکاری گاهی اوقات برای رسیدن به چیزی، رقابت چنان سخت و فشرده می شود که آرامش فرد از او سلب می شود تا جایی که دست از تلاش برمی دارد و سعی می کند خواسته اش را انکار کند. او از ترس شکست بیشتر، به جنگ آرزوهایش می رود و به طور کل آنها را دور می ریزد. خودانکاری باعث می شود فرد اعتماد به نفس خود را نیز از دست بدهد. حسادت احساسات رقابتی بیشتر اوقات مملو از حسادت است. وقتی رقابت بیش از حد می شود، ویژگی های منفی آن مانند حسادت ورزیدن به فرد موفق خود را با قدرت نشان می دهد. حسادت نیز موجب می شود نه تنها فرد آرامش نداشته باشد، بلکه درصدد صدمه زدن به فردی که مورد حسادت واقع شده است، برآید. بیزاری از خود گاهی اوقات فردی که نسبت به دیگران بشدت احساس رقابت می کند و برای آرام کردن حس خود رفتار نامناسبی در پیش می گیرد، گرفتار عذاب وجدان شده و از این که نمی تواند به خود مسلط باشد و در حق دیگران بدی نکند از خود بیزار می شود.


درباره نویسنده : فتحعلی ستوده نیا کرانی
webcornice/asure template
دهیار کران ، رئیس کانون ناشنوایان و دندانساز .ایرانی -کرمانی -سیرجانی -کرانی دوست دوستداران ایران وتاریخ ایران"
نظرات


نظرتان را بیان کنید